Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Bibliotēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana

FaceBook  

1. Iepirkuma identifikācijas numurs: OPP 2017/1
2. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvalde, “ Lazdas”, Balbišu ciems, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633
3. Iepirkuma priekšmets: Bibliotēkas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
4. Iepirkuma izpildes vieta: Bekši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads.
5. Līguma izpildes laiks - no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža līdz 2017.gada 28.aprīlim.
6. Piedāvājumus iesniegt : Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 31.janvārim plkst.16-00 Rēzeknes novada pašvaldības Ozolaines pagasta pārvaldē, “Lazdas”, Balbiši, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633, personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noradītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam.

Iepirkuma instrukcija
1.stāva plāns
Bibliotēkas telpu plāns
Publicēts: 20.01.2017.

Lēmums par iepirkuma rezultātiem
Publicēts: 07.02.2017.

Iepirkuma līgums

Vienošanās pie Iepirkuma līguma


Kalendārs

Afiša

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019