Ozolaines pagasta pārvalde
Liepu pamatskola
Skulptūra Metāla Ozols
Bekšu ciems
Laizānu parks


Konkursa “Ozolaines pagasta sakoptākā sēta”

FaceBook  

Logo Konkurs

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes "Maltas pagastu apvienība" struktūrvienības "Ozolaines pagasta pārvalde"
konkursa “Ozolaines pagasta sakoptākā sēta”
NOLIKUMS

1. Konkursa organizētājs
Konkursa “Ozolaines pagasta sakoptākā sēta” (turpmāk – Konkurss) organizētājs ir Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagastu apvienības struktūrvienība Ozolaines pagasta pārvalde (turpmāk – Ozolaines pagasta pārvalde).
2. Konkursa mērķi un uzdevumi
2.1. Konkursa mērķi
2.1.1 Veicināt Ozolaines pagasta teritorijas sakoptību un attīstību;
2.1.2. Rosināt Ozolaines pagasta iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību savas darba un dzīves vietas sakopšanā un kultūrvides veidošanā.
2.1.3.Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par sava īpašuma sakopšanu.
2.1.4. Popularizēt konkursa uzvarētāju pieredzi un sasniegumus.
2.2. Konkursa uzdevums ir noskaidrot sakoptākos objektus šādās grupās:
2.2.1. Sakoptākais viensētu pagalms.
2.2.2. Sakoptākais daudzdzīvokļu mājas pagalms.
2.2.3. Konkursa vērtēšanas komisija pēc saviem ieskatiem kādu no vērtējamajiem objektiem var izvirzīt apbalvošanai ar speciālbalvu vai veicināšanas balvu.

3. Konkursa dalībnieku pieteikšanas veids un laiks
3.1. Dalību konkursā var pieteikt jebkura fiziska vai juridiska persona, t.sk. iedzīvotājs, īpašuma īpašnieks, apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona par savu vai citu īpašumu. Piesakot citas personas īpašumu konkursam, jāsaņem īpašnieka rakstveida piekrišana (Pieteikumu jānosūta uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., tālr. 64640171).
3.2. Konkursa dalībnieku pieteikšanas laiks ir no 2021.gada 15. maija līdz 9.jūlijam.
4. Konkursa norises laiks un vieta
4.1.Konkurss tiek organizēts no 2021. gada 19.jūlija līdz 7.augustam.
4.2. Konkurss norisinās Ozolaines pagasta teritorijā.
5. Vērtēšanas komisija
5.1.Vērtēšanas komisija tiek izveidota ar Ozolaines pagasta pārvaldes priekšsēdētāja rīkojumu piecu cilvēku sastāvā.
5.2.Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir Ozolaines pagasta pārvaldes vadītājs.
5.3.Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs:
5.3.1.Izziņo vērtēšanas komisijas darba grafiku;
5.3.2.Izziņo vērtēšanas komisijas sanāksmju laiku un vietu;
5.4.Vērtēšanas komisijai ir tiesības neizziņot uzvarētāju kādā no nominācijām.
5.5.Komisija īpašumu vērtē tikai ar īpašnieka, valdītāja vai citas pilnvarotas personas atļauju un viņa klātbūtnē.
5.6.Vērtēšanas procedūras laikā komisija ir tiesīga fotografēt un filmēt vērtējamo objektu, iegūtos materiālus izmantot noslēguma pasākumā, ievietot vietējā pašvaldības informatīvajā izdevumā un citos saziņas līdzekļos.
6. Vērtēšanas procedūra
6.1.Katrs komisijas loceklis aizpilda tabulu par katru objektu (Nolikuma pielikums Nr.2), vērtējumu apliecinot ar savu parakstu. Maksimālais punktu skaits - 50
6.2.Pretendentu vērtējums notiek pēc punktu sistēmas:
6.2.1.Kopskats (ēku, pagalma, iebraucamā ceļa, dārza izvietojums, to iekļaušanās apkārtējā vidē) –maksimālais punktu skaits 10;
6.2.2.apzaļumošana (zāliens, koku, dekoratīvu stādījumu izvietojums, celiņi)-maksimālais punktu skaits 10;
6.2.3.Atpūtas vietas (mazās arhitektūras formas, ūdens tilpnes) –maksimālais punktu skaits 10;
6.2.4.Atkritumu savākšana –maksimālais punktu skaits 5;
6.2.5.Karoga masts vai karoga turētājs –maksimālais punktu skaits 5;
6.2.6.Īpašuma nosaukuma noformējums, pastkastīte -maksimālais punktu skaits 5;
6.2.7.Papildus punkti –maksimālais punktu skaits 5.
6.3.Par konkursa uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks, kurš attiecīgajā nominācijā saņēmis visvairāk punktus
6.4. Objektu vērtēšana dabā notiek no 2021.gada 19. jūlija līdz 30.jūlijam.
7.Apbalvošana
7.1.Konkursa Galvenās balvas ieguvējiem katrā nominācijā tiek pasniegta plāksne par sakoptāko sētu Ozolaines pagastā 2021.gadā un balva -
7.2.Visiem dalībniekiem tiek piešķirti Ozolaines pagasta pārvaldes atzinības raksti.
7.3.Uzvarētāju apbalvošana notiek Ozolaines pagasta svētku svinīgajā pasākumā.
8.Konkursa ierobežojumi
8.1.Konkursā netiek vērtētas komisijas locekļu sētas.
8.2.Komisija nevērtē iesniegto pieteikumu, ja nekustamā īpašuma īpašnieks:
8.2.1.Ir parādā nekustamā īpašuma nodokli vai citus maksājumus pašvaldības budžetā;
8.2.2.Ir veicis nelikumīgu būvniecību īpašumā;
8.2.3.Nav ievērojis īpašuma apsaimniekošanas vai atkritumu savākšanas noteikumus un/vai pēdējā gada laikā ir sodīts par pārkāpumiem īpašuma apsaimniekošanas jomā.

Konkursa “Ozolaines pagasta sakoptākā sēta” PIETEIKUMS šeit.

Logo ramis

Kalendārs

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021