• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Biedrība ESTO īsteno sabiedrības līdzdalību veicinošas aktivitātes projektā „Klausies. Saproti. Rīkojies!”

FaceBook  

Esto

Rēzeknes novada, Ozolaine pagasta biedrība ESTO ir viena no 27 nevalstiskajām organizācijām, kuras 2020.gadā saņēma finansējumu pirmajā Stratēģisko projektu konkursa programmā „Demokrātijas kultūra”, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Šajā projektu konkursā atbalstu saņēma piecas Latgales nevalstiskās organizācijas. Šobrīd ir sākušās pirmās aktivitātes trīs gadu projektā „Klausies, Saproti. Rīkojies!”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību demokrātijas procesos un sekmēt Latgales reģiona iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti.

Projekta „Klausies. Saproti. Rīkojies!” mērķis ir sniegt ieguldījumu paaudžu līdzdalībā, iesaistot dažāda vecuma grupas iedzīvotājus kopīgās aktivitātes, kas veicina sabiedrības līdzdalību. Projekta kopējais finansējums ir 99 267,78 EUR.
2020.gada nogalē un 2021.gada pirmajos mēnešos ir sākušās vairākas projekta aktivitātes: žurnāla „A12. Ceļš uz Latgali” rubrika „Es un mēs” vēsta par Latgales nevalstisko organizāciju pozitīvo pieredzi; projekta darba grupa ir sākusi apkopot informāciju par Latgales novadu attīstības programmu izstrādi, aicinot sabiedrību izteikt savu viedokli un priekšlikumus, veicinot pašvaldību un nevalstiskā sektora sadarbību. Demokrātijas kultūras aktuālās tendences un pasaules mēroga jautājumus caur lokālo prizmu tiek izskatīti podkāstu „Nāc, šurp, parunuosim!” sērijās. Informācija par plānošanas procesiem, sabiedrības viedokli, Latgales nevalstisko sektoru, podkāstu sēriju tēmas un cita noderīga informācija drīzumā tiks publicēta jaunizveidotajā mājas lapā www.biedribas.lv. Jaunā mājas lapa ļaus arī citām līdzīga satura nevalstiskajām organizācijām, kurām nav sava tīmekļa lapas, izvietot nepieciešamo un aktuālo informāciju. Šobrīd iepazīties un sekot projekta aktualitātēm var biedrības sociālajās vietnēs Facebook, Instagram.
Projekta „Klausies.Saproti.Rīkojies!” partneri ir Bergenas (Norvēģija) Latviešu kultūras skola „Bergausis”, kas piedalīsies projekta aktivitāšu sagatavošanā, informācijas izplatīšanā, vairākās projekta aktivitātēs un darbnīcās Latvijā, šādi stiprinot latvisko piederību un veicinot diasporas dalību pilsoniskajos procesos Latvijā.
Kad valstī noteiktie ierobežojumi tiks mīkstināti - būs iespēja pieteikties2021.gada projekta aktivitātēm - dalībai Politiskās izglītības darbnīcās, diskusiju ciklā „Sarunas par svarīgo”, kur sarunāsimies ar kino, literatūras vai mūzikas darbu radītājiem, kā arī sarunu un gleznošanas darbnīcās „Demokrātijas kultūra un māksla”, kas notiks dažādās Latgales pilsētās, novados un pagastos.

Preses ziņu sagatavoja
Ilona Rupaine

 Projektu „Klausies. Saproti. Rīkojies!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu „Aktīvo iedzīvotāju fonds”

Icland

AFIŠA

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

Identitātes Grāmata 2021


Gramatas Kampishki


80 muza logo


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2021