Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Šogad Latgales Meža dienas notiks Ozolainē

FaceBook  

mEZA DIENA

Piektdien, 9.oktobrī Meža dienu dalībnieki no visas Latvijas pulcēsies Liepu pamatskolā, aicinot tajās piedalīties Latgales pašvaldību speciālistus. Pasākuma ietvaros notiks seminārs ,,Saimniekosim gudri pašvaldību mežos un parkos!’’, kurā par muižu dārziem un mūsdienu tendencēm stāstīs Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns, par mežu apsaimniekošanu – AS ,,Latvijas valsts meži’’ Ziemeļlatgales meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Dainis Rudzīts. Savukārt vides dizainere, dārzniece Daina Zvejsalniece no Nautrēnu pagasta dalīsies savā informācijā par darbiem mežos un parkos Rēzeknes novadā. Dainas Zvejsalnieces vadībā tiks iepazīts Laizānu parks, kas ir vērtīgs izziņas avots, lai gūtu plašāku priekšstatu par Latvijas daudzveidīgo dabu. Līdztekus Meža dienu dalībnieki Laizānu parkā iestādīs tādus jaunus stādus kā vilnaino irbeni, pulkstenīšu forsītiju, paraksto vītolu, gludo kārklu un citus kociņus un krūmājus. Jāteic, ka Liepu pamatskolas skolēni jau pirms 9.oktobra aktīvi darbojas izglītojošā pasākumā ,,Vai priedīte, vai eglīte!”, gūstot jaunu informāciju par mežu kopšanu, koku nozīmi ainavā, kopā ar AS ,,Latvijas valsts meži” Ziemeļlatgales mežniecības speciālistiem dodoties ekspedīcijā uz novada mežiem un tajos atrodot pozitīvos piemērus un vietas, kur nepieciešami atjaunošanas vai sakopšanas darbi, līdztekus pamanot koku un krūmu augu sugu bioloģisko daudzveidību.

Jāpiebilst, ka Latvijā kopumā šādi semināri un praktiskās darbošanās notiek piecās pašvaldībās. Ozolainē tas būs trešais seminārs. Meža dienas tiek īstenota Meža Attīstības fonda projekta ietvaros.

PROGRAMMA

Inga Čekša-Ratniece
Ozolaines pagasta pārvaldes projektu vadītāja

maf logo

Cilvēks koks

Cilvēks – koks. Mežs dod cilvēkam, cilvēks mežam.
Cilvēks kā visuma centrs, kas prot un mācās, gan gūt no dabas bagātībām, gan sniegt palīdzīgu roku atjaunojot.
Draudzīgs ar platām rokām apskauj mežu – cilvēces un dabas lielāko bagātību. Logo kā mērķis norādīt Fonda draudzīgo attieksmi.

 

 

Kalendārs

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80


Gramatas Kampishkimuza logo


logo BAKA


alaas
 

zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2020