Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Dabas skaitīšana Ozolaines pagastā!

FaceBook  

Dabas skaitišanas KARTEDabas aizsardzības pārvaldes (Pārvalde) uzdevumā laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam tiek īstenota dabas skaitīšana jeb Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda projekts “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”, uzskaitot ES nozīmes īpaši aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, 1) bioloģiski vērtīgi zālāji, 2) dabiskoties sākušās mežaudzes, 3) purvi, 4) cilvēka maz ietekmēta jūras piekraste un kāpas, 5) upes, ezeri, 6) kā arī alas un iežu atsegumi.


Latvijas daba ir mūsu nacionālā bagātība, tāpēc valstij un tās iedzīvotājiem kā gādīgiem saimniekiem ir jāzina, ar ko varam lepoties. Dabas vērtību apzināšanu visas valsts mērogā notiek pirmo reizi un to nosaka gan nacionālā, gan ES likumdošana. Iestājoties ES, dabas vērtību apzināšana ir kļuvusi vēl aktuālāka, jo ikvienai dalībvalstij ik pa sešiem gadiem jāiesniedz visaptverošs dabas izvērtējums. Skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu un zinātniski pamatotu informāciju par Latvijas dabas vērtībām, to izplatību, daudzumu, veidiem un kvalitāti, lai iegūtos datus var izmantot nozaru attīstības plānošanai.

2019. gada sezonā tiek apsekotas valstij, pašvaldībai un privātiem īpašniekiem piede-rošie īpašumi ar kopējo apjomu pusmiljons hektāru, kas atrodas 91 pašvaldības admi-nistratīvajā teritorijā! Dabas pārvaldes uzdevumā šo darbu no aprīļa līdz novembrim veic 247 eksperti. Lai darbu veiksmīgāk veiktu, visa Latvijas teritorija ir sadalīta 495 kvadrātos. Apsekojumi tiek plānoti šo kvadrātu ietvaros, nevis novadu teritorijās. Un tā kā Ozolaine atrodas tieši kvadrātu saskares punktā, daļa pagasta teritorijas ir skatīta 2017. gadā, neliela strēle 2018. gadā un tiks skatīta arī šogad. Līdz šim apsekotajās teritorijās ir sastopamas četras biotopu grupas (saldūdeņi, bioloģiski vērtīgie zālāji, purvi un meži) ar kopējo platību 155 ha. Vislielāko platību no tiem aizņem purvi, arī saldūdeņi un vērtīgās pļavas.
Lai informētu iedzīvotājus par dabas skaitīšanas procesu, jau pavasarī izsūtītas ap 42 000 vēstules zemju īpašniekiem, kurus šajā gadā skar skaitīšanas process. Vēstule ir informatīva, un eksperta vizīte nav īpaši jāgaida – ja cilvēkam pieder zālājs, viņš pļauj vai nogana to kā to darījis līdz šim. Ja īpašumā ir mežs, arī to apsaimnieko kā pats plānojis. Eksperts vizītes laikā aplūkos teritoriju pēc vienotās metodikas un, ja atradīs biotopus, aizpildīs anketu, kurā aprakstīs biotopa veidu, atzīmēs tā atrašanās vietu un novērtēs tā kvalitāti.

Skaitīšanas mērķis ir apzināt dabas bagātības, informējot par to īpašnieku. Viņa paša ziņā paliek izvērtēt, vai dabas saglabāšana ir viņa atbildība un sociālekonomiski izdevīgs lēmums. Īpašnieks būs pirmais, kurš saņems informāciju par viņa īpašumā apzināto ES nozīmes biotopu, bet jārēķinās ka dati tiek pārbaudīti, apkopoti un tikai tad sūtīti. Ja biotops netiks atrasts, otrā vēstule netiks sūtīta.
Līdz ar īpašnieka informēšanu par dabas skaitīšanas rezultātiem, informācija tiek ievietota Pārvaldes uzturētajā dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Un tā kā sistēma ar laiku varētu tik salāgota ar citu valsts iestāžu datu bāzēm, domājams, ka datu pieejamība atvieglos gan laika, gan cilvēku un finanšu resursus dažādu atļauju iegūšanai, teritoriālu plānu izstrādei utt.

Skaitīšanas rezultāti nemaina esošos nosacījumus: cilvēka darbībām ir jābūt saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem. Dabas skaitīšana neuzliek jaunus aizliegumus un neveido jaunus mikroliegumus!

Tikai pēc 2020. gada būs pieejama apkopota, pārbaudīta un digitāli pieejama informācija par Latvijas dabas vērtībām, ar kurām mēs visi lepojamies, baudām un izmantojam. Patiesībā tā būs informācija par mums pašiem, par latviešiem kā dabas sastāvdaļu, kas pļavās rotājas un vij vainagus, pēta alas un atsegumus, vasarā meklē veldzi piejūrā vai upēs un ezeros, "barojas" purvos, un uzņem dabas enerģiju meža ielokā.
Lai veicinātu sabiedrības zaļo apziņu un iemūžinātu pirmās Latvijas dabas skaitīšanas procesu, pērn ar VARAM atbalstu ir tapusi dokumentālā filma. Nepilnu stundu garais materiāls pieejams interneta platformā Youtube ikvienam (filmas nosaukums ir Dabas skaitītāji), tajā atspoguļotas visas sešas biotopu lielās grupas un nedaudz tiek ieskicēts ekspertu darbs, pārdomas un īpašnieku nostāja.
Plašāk par dabas skaitīšanu: www.skaitamdabu.gov.lv un www.daba.gov.lv, kā arī www.varam.gov.lv.

lejupielāde

ozolaine Liepu pamatskolā vandāļi sabojājuši divas videonovērošanas kameras! Vainīgās personas noskaidrotas un tiks sodītas! https://t.co/bEoky3WkSC
ozolaine Valsts dzimšanas dienas mēnesis tuvojas savai izskaņai un jau svētdien, 1.decembrī, sāksies Ziemassvētku gaidīšanas… https://t.co/kM66hTg3oR
ozolaine Svinot “iekāpšanu” otrajā gadu simtā! https://t.co/jxVCnYyC6U
ozolaine RT @LRLatgale: Šā gada augusta stiprās lietusgāzes izpostīja vairāku Rēzeknes novada ceļu posmus. Remontdarbiem šonedēļ Ministru kabinets n…
ozolaine Jauns ieraksts:"Noskaties filmu “MĒS KĀ ZĪLES OZOLĀ!”" https://t.co/3B4SNXedib
ozolaine Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces apsveikums 🇱🇻 Latvijas Republikas 101. dzimšanas dien… https://t.co/H8qOPhzPDU
ozolaine Latvijas valsts peezidenta Egīla Levita apsveikums Latvijas Republikas 101. dzimšanas dienā! https://t.co/ls1HqzkBh7
ozolaine Jaunas grāmatas rezeknes_novads Ozolaines bibliotēkā! 📚 @ Ozolaines Bibliotēka https://t.co/SuGqFT3ZhX
ozolaine Mana dziesma Latvijai! 🇱🇻 ​13. novembra priekšpusdienā Liepu pamatskolas pop-grupa „Mākonītis” devās ceļā uz rezekn… https://t.co/Dj1nLxL60R
ozolaine Ozolaines Tautas nama pulciņi šodien darbojās patriotiskās noskaņās... Rokdarbu pulciņā tapa patriotu piespraudes n… https://t.co/lGoRn3hBna
ozolaine RT @LRLatgale: Rēzeknes novada Ozolaines pagastā pie Gaiduļu ezera aizsargjoslas teritorijā patvaļīgi uzcelta guļbūves tipa ēka, kas atroda…
ozolaine v1.5 LidijaVinogradova Jau esam informējuši, ka no 2019.gada 1.novembra Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Malt… https://t.co/kW9ayDpERr
ozolaine Cienījamie pagasta iedzīvotāji! Apsveram iespēju piedāvāt bezmaksas transportu tiem Ozolaines pagasta iedzīvotājie… https://t.co/sloqiVWbqR
ozolaine 2019.gada 18.novembrī plkst. 15:00 Ozolaines Tautas namā notiks svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Valsts proklam… https://t.co/Qi7b8LVg4f
ozolaine Aicinām iepazīties ar bezmaksas informatīvā izdevuma https://t.co/avEKaSiAsO novembra numuru! 🗞 Izdevumu iespēja la… https://t.co/h5eyifI9JA
ozolaine Patriotu mēnesis NOVEMBRIS ir sācies! 🇱🇻 Šodien Senioru klubā valdīja patriotiski radoša noskaņa, pašu rokām darino… https://t.co/VziYkVnEAx
ozolaine Ikviens pagasta iedzīvotājs būs sirsnīgi gaidīts viesis Latvijas proklamēšanas 101.gadadienas svinībās, kas norisin… https://t.co/z0sNFd0LYE
ozolaine RT @VSAA_LV: Iesniegumu par savu izvēli, kam atstāt pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, ja nomirst pirms vecuma pensijas sasniegšanas, varēs…
ozolaine Šonedēļ "OzO" bērni un jaunieši rosās un darbojas, paši savām rokām radot noformējumu Halloween pasākumam, kas noti… https://t.co/r6btRmLSoW
ozolaine Tiksimies skolā! 🛎 Katru gadu Liepu pamatskola aicina bērnus un viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar skolu. Šogad p… https://t.co/bAx6ncHAnp
ozolaine 15.11. 2019. rezeknes_novads Ozolaines bibliotēka būs slēgta, jo bibliotēkas vadītāja piedalīsies semināra info.rez… https://t.co/QpMsHNhWcs

Kalendārs

Afiša

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019