Baltā galdauta svētki Bekšos
Plāksne pie Valsts prezidenta iestādītā ozola Bekšos
Liepu pamatskolas ēka Laizānu sādžā
Ozolaines Pirmskolas izglītības iestāde JĀŅTĀRPIŅŠ


Par Centrālo ceļu Pleikšņos

FaceBook  

Rēzeknes novada iestādes “Maltas pagastu apvienība” struktūrvienība “Ozolaines pagasta pārvalde” februārī informēja pagasta iedzīvotājus situāciju saistībā ar Centrālo ceļu Pleikšņos.
Ozolaines pagasta pārvalde regulāri saņem sūdzības par Centrālā ceļa stāvokli. Aktualizējot informāciju, paziņojam, ka Rēzeknes novada pašvaldība ir atradusi iespēju iekļaut Centrālās ceļa pārbūvi ERAF finansētā projektā. Projekta īstenošana plānota ne agrāk kā 2020.gada celtniecības sezonā, precīzāku informāciju pašvaldība varēs sniegt 2019.gada nogalē, jo patreiz projekts tiek sagatavots un tā iesniegšana finansējuma saņemšanai nebūs agrāk kā 2020.gada sākumā.

Centrālais ceļš

Veicot ceļa tehniskā projekta izstrādi, tika konstatēts, ka vairāki privātīpašnieki ir paplašinājuši savu īpašumu teritorijas uz pašvaldības zemes, tostarp Centrālā ceļa, rēķina. Attiecīgajām personām tika uzdots nojaukt nelegāli uzstādītos žogus un atjaunot sākotnējās īpašuma robežas, kas, veicot ceļa pārbūvi, ļaus atsevišķos posmos paplašināt ceļu. Saskaņā ar aprēķiniem, Centrālā ceļa Pleikšņos rekonstrukcijas izmaksas ir tuvu 1 miljonam EUR, savukārt Ozolaines pagasta pārvaldes 2019.gada budžets sastāda 673 274,00 EUR. No šī budžeta visa gada ietvaros pagasta pārvaldei jānodrošina un jāfinansē visas pagasta pārvaldei deleģētas funkcijas, piemēram skolēnu pārvadājumi, sabiedrisko ēku uzturēšana (pirmsskolas izglītības iestāde, Liepu pamatskola, tautas nams, bibliotēka), pagasta teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība, publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana, ūdensapgāde un kanalizācija ciemos, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, kapsētu apsaimniekošana, sociālo darbinieku, bāriņtiesas un zemes lietu speciālistu nodrošināšana ar darbam nepieciešamajiem resursiem un transportu u.t.t..
Izskatot aizņēmuma iespējas no Latvijas valsts, tika saņemta informācija, ka plānotais aizņēmuma limits 2019. gadam ir izsmelts. Saskaņā ar likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam” noteikto, turpmāk jaunus aizņēmumu pieprasījumus izskata tikai ES un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tas nozīmē, ka aizņēmumu noformēšana šobrīd pašvaldībām vairs nav pieejama.
Lai rastu pagaidu risinājumu pagasta ceļu stāvokļa uzlabošanai, Rēzeknes novada iestāde “Maltas pagastu apvienība” 2019.gada 27.martā noslēdza iepirkuma līgumu ar VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Attiecībā uz Centrālo ceļu Pleikšņos VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” aprīlī veica autoceļa asfaltseguma bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām un bitumena emulsiju. Ozolaines pagasta pārvaldes darbinieki un VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” par līguma izpildi atbildīgās personas ir vairākkārt apsekojušas Centrālo ceļu, lai saskaņotu veicamās darbības un vienotos par trūkumu novēršanu jau veiktajos darbos. VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ceļu labošanas darbus veic saskaņā ar pašu plānoto grafiku prioritārā kārtībā. Tas nozīmē, ka sākotnēji tiek laboti valsts nozīmes autoceļi, tad vietējas nozīmes autoceļi, un visbeidzot, pašvaldības autoceļi, labotas būtiskākās vietas. Turklāt, Maltas pagastu apvienības ietvaros Ozolaines pagasts nav vienīgais, kura ceļiem nepieciešams remonts, līdz ar to apvienības ietvaros arī tiek izvērtēti prioritāri veicamie darbi. Pēc uzņēmuma sniegtās informācijas, šobrīd VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” nav pietiekami daudz cilvēkresursu un tehnisko resursu, lai maksimāli īsā laikā veiktu nepieciešamos ceļu labošanas darbus, taču bedrīšu labošanas darbi uz Centrālā ceļa tiks turpināti.
Savu iespēju robežās Ozolaines pagasta pārvalde ir veikusi bedrīšu aizpildīšanu ar šķembām, taču tas nav ilglaicīgas risinājums. Tāpat, lai mazinātu pildmateriāla atkārtotu izdrupšanu no salabotajām vietām, ir uzstādītas ātrumu ierobežojošas zīmes. Atgādina, ka maksimālais braukšanas ātrums Pleikšņos ir 50 km/h, savukārt, izbraucot no Rēzeknes (starp garāžām) 30 km/h.
Kopējais Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļa fonds 2019.gadam sastāda 41 635,00 EUR. Uz 01.05.2019. pagasta ceļu uzturēšanai bija izlietoti 11 000 EUR no Ozolaines pagasta pārvaldes Autoceļu fonda 2019.gadam paredzētajiem finanšu līdzekļiem. Šajā summā ietilpst visi izdevumi, kas saistīti ar visu pagasta ceļu, kuru kopgarums ir 65 km, uzturēšanu gada laikā, tas ir 640,54 EUR uz vienu kilometru. Šajā summā jāiekļauj gan ceļa un ceļa grāvju labošanas, gan tīrīšanas un uzturēšanas darbu izmaksas visa gada ietvaros.
Ozolaines pagasta pārvalde atvainojas par neērtībām, kuras radušās Pleikšņu iedzīvotājiem Centrālā ceļa stāvokļa dēļ un aicina iedzīvotājus izvēlēties ceļa stāvoklim un laikapstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, kā arī izvērtēt minētajā ceļa posmā pārvadājamo kravu apjomu, kas uz Centrālā ceļa ir 7 tonnas, jo pārsniedzot maksimāli pieļaujamo kravas apjomu, ceļa stāvoklis tiek būtiski pasliktināts.

Ozolaines pagasta pārvalde

 

 
 
 
 
 

 

ozolaine Jaunas grāmatas rezeknes_novads Ozolaines bibliotēkā! 📚 @ Ozolaines Bibliotēka https://t.co/SuGqFT3ZhX
12h
ozolaine Mana dziesma Latvijai! 🇱🇻 ​13. novembra priekšpusdienā Liepu pamatskolas pop-grupa „Mākonītis” devās ceļā uz rezekn… https://t.co/Dj1nLxL60R
ozolaine Ozolaines Tautas nama pulciņi šodien darbojās patriotiskās noskaņās... Rokdarbu pulciņā tapa patriotu piespraudes n… https://t.co/lGoRn3hBna
ozolaine RT @LRLatgale: Rēzeknes novada Ozolaines pagastā pie Gaiduļu ezera aizsargjoslas teritorijā patvaļīgi uzcelta guļbūves tipa ēka, kas atroda…
ozolaine v1.5 LidijaVinogradova Jau esam informējuši, ka no 2019.gada 1.novembra Rēzeknes novada pašvaldības iestādes „Malt… https://t.co/kW9ayDpERr
ozolaine Cienījamie pagasta iedzīvotāji! Apsveram iespēju piedāvāt bezmaksas transportu tiem Ozolaines pagasta iedzīvotājie… https://t.co/sloqiVWbqR
ozolaine 2019.gada 18.novembrī plkst. 15:00 Ozolaines Tautas namā notiks svinīgs pasākums, veltīts Latvijas Valsts proklam… https://t.co/Qi7b8LVg4f
ozolaine Aicinām iepazīties ar bezmaksas informatīvā izdevuma https://t.co/avEKaSiAsO novembra numuru! 🗞 Izdevumu iespēja la… https://t.co/h5eyifI9JA
ozolaine Patriotu mēnesis NOVEMBRIS ir sācies! 🇱🇻 Šodien Senioru klubā valdīja patriotiski radoša noskaņa, pašu rokām darino… https://t.co/VziYkVnEAx
ozolaine Ikviens pagasta iedzīvotājs būs sirsnīgi gaidīts viesis Latvijas proklamēšanas 101.gadadienas svinībās, kas norisin… https://t.co/z0sNFd0LYE
ozolaine RT @VSAA_LV: Iesniegumu par savu izvēli, kam atstāt pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, ja nomirst pirms vecuma pensijas sasniegšanas, varēs…
ozolaine Šonedēļ "OzO" bērni un jaunieši rosās un darbojas, paši savām rokām radot noformējumu Halloween pasākumam, kas noti… https://t.co/r6btRmLSoW
ozolaine Tiksimies skolā! 🛎 Katru gadu Liepu pamatskola aicina bērnus un viņu vecākus uz pirmo tikšanos ar skolu. Šogad p… https://t.co/bAx6ncHAnp
ozolaine 15.11. 2019. rezeknes_novads Ozolaines bibliotēka būs slēgta, jo bibliotēkas vadītāja piedalīsies semināra info.rez… https://t.co/QpMsHNhWcs
ozolaine 26. oktobrī Nagļos “salidoja” rezeknes_novads senioru klubi. Šādu tikšanās formu izdomāja un īstenoja Ozolaines pag… https://t.co/hHFDnmtVRa
ozolaine 🆘Mēs neesam atkritumu izmešanas teritorija! 🚯Par katru nelegāli izveidoto izgāztuvi ierosināts Administratīvais pro… https://t.co/iIYN9qwAVA
ozolaine 🐽Cūkmens 🐷viesojās rezeknes_novads Ozolaines Pirmsskolas izglītības iestādē “JĀŅTĀRPIŅŠ”! @ Bekši, Latvia https://t.co/zcIo2tikj1
ozolaine 14.novembrī Ozolaines Tautas namā notiks veselības izbraukuma istaba! Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc lūdzam vei… https://t.co/bLi1JbZYVg
ozolaine Nu jau par tradīciju ir kļuvis 18.novembra svinīgajā pasākumā sumināt Ozolaines pagasta ievērojamakos, lepnuma vērt… https://t.co/AD24j1ZfJY
ozolaine Prieks un lepnums par savējiem!!! Tā turpināt valerasmdr !! 🏊‍♂️🥇 https://t.co/jNaZFaKDS7
ozolaine RT @ATD_LV: 2021.gada autobuss – uzlabots komforts, bezskaidras naudas norēķini, pieejama info par pieturām u.c. uzlabojumi, ko no 2021.gad…
ozolaine Tuvojoties gada patriotiskākajam mēnesim- NOVEMBRIM- arī Ozolaines pagasta bibliotēkā un jauniešu klubā ienāk pirmā… https://t.co/96XbNPbF3Z

Kalendārs

Afiša

 Apvienibas logo

kontakti

AVIZE

 facebook logo  instagram twitter logo dr lv youtube logo

80 


 

muza logo


 

logo BAKA


alaas
RTA

BTA2017


zirgi beksos


Bernu mantas-page
cukrasatalog
VPG Ambient 
eiespejas logo
ep 190x190

knab
 
 
Copyright (c) Ozolaines pagasta pārvalde 2019